Zorgorganisatie ZorgSpectrum en Harting-Bank starten een strategische samenwerking rondom de inzet van ‘slimme’ matrassen. Doel van het ‘Smart Matras’ is om de zorg efficiënter, toegankelijker en betaalbaarder te maken.

Meten en monitoren

Het ‘Smart Matras’ bevat sensoren die de houding en bewegingen van de cliënt in het bed meten. Het zorgpersoneel kan deze data inzien via het digitalAngel platform. Dankzij alle informatie kan de zorgverlener de cliënt optimaal monitoren en individuele behandelplannen opstellen en aanpassen.

Melding

De metingen in het Smart Matras laten onder meer zien of iemand met dementie is gaan dwalen of wanneer het nodig is de lighouding van een cliënt te wijzigen, om doorligplekken te voorkomen. De verzorgende krijgt hierover een melding. Waar cliënten met een verhoogde kans op decubitus voorheen op vaste momenten van houding werden gewisseld, wordt dat nu enkel gedaan op basis van een gegenereerd alarm. Dit heeft tot gevolg dat cliënten minder vaak van houding gewisseld hoeven te worden en zij dus een betere nachtrust kunnen genieten.

Hoger welzijn

ZorgSpectrum besloot na een succesvolle pilot over te gaan tot het gebruik van de slimme matrassen. Jochem Ooijevaar, adviseur Zorgvernieuwing van ZorgSpectrum, begeleidde de pilot: “De matrassen geven veel minder vaak meldingen en als ze melding gaven, was dit altijd terecht. Vooral de nachtzorg profiteert hiervan. Zorgverleners hoeven zo minder vaak naar de patiënt en de patiënten worden minder vaak gestoord. Dit is kostenbesparend en levert een hoger welzijn op voor de patiënt.”

Meer informatie over het Smart Matras.