Harting-Bank is onlangs overgestapt van ABN Amro Bank naar de Rabobank.

 

Nieuw bankrekeningnummer

Dit betekent dat wij per heden een nieuw bankrekeningnummer hebben. Ons oude bankrekeningnummer komt te vervallen op 1 november 2019.
Klanten zullen een brief ontvangen over het gewijzigde bankrekeningnummer.
Het nieuwe bankrekeningnummer vermelden wij vanaf 1 november 2019 op onze facturen.

 

Vragen?

In geval van vragen kunt u┬ácontact opnemen met uw contactpersoon of┬ábellen met de debiteurenadministratie via: 030 – 295 05 30