Het kabinet voert de komende jaren diverse hervormingen in de zorg door. Bijvoorbeeld op het gebied van de AWBZ en de Wmo. Op korte termijn zit de Wet langdurige zorg (Wlz) er aan te komen. Deze heeft nogal wat consequenties. Maar wat houdt deze wet precies in? Download hier het officiële rapport over de Wlz, opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

 

daarom-hartingbank