Harting-Bank KerstwensIn het recent verschenen CBS-rapport ‘De Sociale staat van Nederland 2015’ is te lezen dat Nederlanders doorgaans tevreden zijn met de kwaliteit van hun leven. Ze geven hiervoor gemiddeld een 7,8. Dat is een mooi rapportcijfer.

Daar staat tegenover dat velen zich zorgen maken over de toekomst en zich afvragen of deze kwaliteit van leven in de toekomst wel behouden kan blijven.

Ook in de wereld van de zorg hoor je dergelijke geluiden regelmatig. Budgetdruk, fusies en schaalvergroting, dreigende massaontslagen. Hoe blijft het belang van de cliënt en diens zorgvraag in dit geweld overeind, zo vragen velen zich af.

Maar er zijn ook optimistische geluiden. De medische wetenschap gaat met sprongen vooruit, de gemiddelde levensverwachting stijgt nog steeds (zo is de levensverwachting van oudere mannen in de afgelopen tien jaar net zo sterk gestegen als in de ruim vijftig jaar daarvoor, van 1950 tot 2004) en er zijn tal van technologische vernieuwingen, vooral op het gebied van eHealth, domotica en ontwikkelingen in de beginfase, zoals het Exoskelet.

Dus, kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien? Laat ik me maar bij eigen leest houden: de hulpmiddelenzorg. Ook daarin is het afgelopen jaar veel veranderd: de invoering van de Wlz, verdergaande extramuralisering, versobering van het verstrekkingenbeleid en meer verantwoordelijkheid bij de cliënt zelf. Een stormachtige tijd met grote uitdagingen voor de betrokkenen.

“In stormachtige tijden is het de kunst om de wind in de rug te hebben.”

Gelukkig blijkt dat we veel van die veranderingen in goede banen weten te leiden. Samenwerking en goede communicatie staan hierbij centraal. Want zodra uitdagingen zich voordoen, zoeken partijen elkaar op. Worden partnerships werkelijk beproefd en innovatieve oplossingen gevonden.

De omzetting van bovenbudgettaire rolstoelen in de GRZ naar het budget van de instellingen is hiervan een goed voorbeeld. In nauw overleg met zorginstellingen zijn we hier tot een goed concept gekomen, dat financiële flexibiliteit biedt voor de instellingen en snelle beschikbaarheid van de juiste rolstoel voor de cliënt.

“Relevantie, gemak en fun zullen ook de belangrijke factoren voor 2016 zijn.”

Terugkijkend op deze ontwikkelingen durf ik de toekomst zeker met optimisme tegemoet te zien. Ook in 2016 zullen we op de ingeslagen weg voortgaan. Een jaar dat we voor het eerst in vier jaar zonder wetswijzigingen ingaan! Met veel aandacht voor communicatie met alle stakeholders en vooral niet te vergeten plezier in het werk en samenwerking. We zullen daarbij stevig inzetten op (online) bestelgemak voor onze klanten en een brede aanbieder van zorghulpmiddelen zijn, waarbij het generalisme wordt ondersteund door onze productspecialisten op alle deelmarkten waarop wij actief zijn.

Wij gaan bedachtzaam, enthousiast en met vertrouwen 2016 in en wensen u en uw dierbaren een heel mooi jaar!

 

René Martens
December 2015