Privacy & Cookie Statement

Iedere dag zetten wij ons in om voor onze klanten ‘meer mogelijk te maken’. Dat doen we met ons assortiment aan hulpmiddelen, maar ook met onze adviezen en dienstverlening. Om een goed hulpmiddel te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen heeft Harting-Bank informatie en persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en verwerken persoonsgegevens volgens de wettelijke rechten en plichten. Daarnaast streven wij ernaar het gebruik van persoonsgegevens te minimaliseren.

Wij willen graag transparant zijn en in dit statement kunt u lezen wat wij met persoonsgegevens doen en op welke (juridische) gronden deze verwerkingen gebaseerd zijn.

Dit statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke Harting-Bank B.V., Reactorweg 160, 3542 AD Utrecht (hierna: Harting-Bank).

Soort gegevens

Als u een product of dienst van Harting-Bank betrekt, registeren wij alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van een passend hulpmiddel en de (service-) dienstverlening hierop.

 • De naam, het adres en de contactgegevens van de organisatie / zorginstelling.
 • De naam en de contactgegevens van de paramedisch medewerker, indien betrokken.

Indien de levering een persoonsgebonden hulpmiddel betreft:

 • Geboortenaam en indien van toepassing gehuwdennaam van de cliënt
 • Geboortedatum
 • Locatie verblijf in de zorginstelling: kamer, appartement
 • Indien noodzakelijk voor een goede service dienstverlening, verwerken wij de gegevens over de gezondheid en het ziektebeeld van de cliënt
 • Burgerservicenummer

Aangezien de hulpmiddelen die wij in ons assortiment voeren medische hulpmiddelen zijn, zijn wij verplicht om gegevens over het hulpmiddel in een register op te nemen:

 • Merk
 • Type
 • Registratienummer
 • Serviceverrichtingen aan het hulpmiddel

Als u met onze klantenservice belt, kan het gesprek opgenomen worden voor trainingsdoeleinden. Dit doen we zodat we uw vraag of klacht als voorbeeld kunnen gebruiken tijdens (interne) trainingen. Op deze manier kan uw vraag of klacht bijdragen aan het verbeteren van onze klantenservice.

Doel verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt om een dienst of service aan onze klanten te kunnen leveren. Om ook na de levering services aan de klanten te kunnen leveren zullen persoonsgegevens worden verwerkt om contact te kunnen onderhouden. Zo kunnen we de klant goed van dienst zijn en onze producten en diensten blijven verbeteren.

Harting-Bank maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Harting-Bank nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen, bijzondere producten, activiteiten en aanbiedingen, dan kunt u zicht inschrijven voor de Harting-Bank nieuwsbrief. We registreren uw naam en e-mailadres om uw verzoek uit te voeren.

Om de Harting-Bank nieuwsbrief zo relevant mogelijk voor u te maken, stellen we u nog een paar vragen om u beter te leren kennen en koppelen we ook uw online aankoopgegevens en uw online zoekgedrag op Harting-Bank.nl aan uw online Harting-Bank profiel, zodat we u relevante informatie kunnen sturen.

Dit profiel bewaren we totdat u zich weer afmeldt voor de Harting-Bank nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief die u ontvangt zit een mogelijkheid om u weer af te melden.

Beveiliging gegevens

Harting-Bank neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

De toegang tot persoonsgegevens is beperkt, dit betekent dat alleen medewerkers die in de uitvoering van hun functie toegang tot persoonsgegevens nodig hebben, hier toegang toe hebben. Toegang tot gegevens kan enkel met een versleutelde verbinding worden verkregen.

Delen persoonsgegevens

Harting-Bank verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u ons hiervoor toestemming heeft verleend, of wanneer wij op grond van wettelijke voorschriften verplicht zijn om medewerking te verlenen.

Autoriteiten: persoonsgegevens zullen gedeeld worden met de autoriteiten indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie te verstrekken.

Dochter/Zuster Maatschappijen: indien noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht, voor het leveren van een service of het uitvoeren van een overeenkomst zullen persoonsgegevens worden gedeeld met een groepsmaatschappij van Harting-Bank.

Dienstverleners: informatie wordt aan dienstverleners verstrekt indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijnen

Harting-Bank bewaart gegevens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Zolang een betrokkene een dienst of service afneemt zullen de persoonsgegevens bewaard blijven.

Cookies

Als u Harting-Bank.nl bezoekt, plaatsen wij mogelijk cookies op het apparaat waarmee wij u ons bezoekt (mobiel, tablet of desktop). Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn belangrijk voor een website om goed te functioneren. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid daarvan te verbeteren. Harting-Bank kan geen personen identificeren aan de hand van de cookie-informatie. Op onze website maken wij gebruik van onderstaande cookies:

 • Sessie cookies
  Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website zijn bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het afsluiten van de webbrowser.
 • Tracking cookies van onszelf
  Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op het profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn.
 • Google Analytics
  Wij gebruiken deze dienst om informatie en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen door een wettelijke verplichting of door een overeenkomst met subverwerkers. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor gerelateerde Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. Google slaat informatie op in de Verenigde Staten en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 • LinkedIn, Twitter en Facebook
  Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code van deze netwerken, waardoor cookies worden geplaatst. Wij hebben geen invloed op deze cookies. LinkedIn, Twitter en Facebook zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en/of LinkedIn.
 • Tracking cookies derden
  Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies vind u op de volgende websites:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioral advertising

Links naar andere websites

Op Harting-Bank.nl staan een aantal links naar websites van onze partners. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van een van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing.

Uw privacyrechten

Onder de AVG heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens, het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en het recht om gegevens over te (laten) dragen. Voor vragen over uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen uzelf te identificeren.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken door een bericht te sturen via de contactpagina of naar:
Harting-Bank B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Reactorweg 160
3542 AD Utrecht

Recht om Privacy statement te wijzigen

Harting-Bank behoudt zich het recht voor om bovenstaande privacy statement te wijzigen. Raadpleeg regelmatig het privacy statement voor de meest actuele versie.

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om onze Functionaris Gegevensbescherming te informeren. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar:
Harting-Bank B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Reactorweg 160
3542 AD Utrecht
E-mail: functionarisgegevensbescherming@medux.nl

Bent u toch niet tevreden met hoe er met uw verzoek om wordt gegaan dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen of klachten omtrent het privacy statement kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Functionaris Gegevensbescherming
Email: functionarisgegevensbescherming@medux.nl