Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 jaar of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. De medische kosten vormen een substantieel deel van de jaarlijkse zorgkosten.

Kosten ongevallen

De kosten van deze ongevallen bedragen gemiddeld bijna € 13.000 per incident. Ongevallen in een instelling maken 12% uit van de totale jaarlijkse kosten, te weten 100 miljoen euro. Hier komen voor een instelling de extra kosten voor medicijngebruik en verpleging en verzorging bij.

De belangrijkste hulpmiddelen die betrokken zijn bij een ongeval in een instelling zijn:

  • het bed (11%)
  • de rollator (6%)
  • de stoel (4%)
  • de rolstoel (3%)

Impact

Naast het financiële aspect, heeft een val ook een grote sociale en emotionele impact op de cliënt, diens familie en de verzorging. Zowel vanuit sociaal-emotioneel als financieel oogpunt is het van belang de gevolgen van een val te beperken.

Hulpmiddelen valpreventie

Diverse hulpmiddelen kunnen worden ingezet om letsel na een val te voorkomen of beperken. Bekijk hier een selectie van ons assortiment of download de brochure Staan en opvallen. Valpreventie hulpmiddelen voor zorgorganisaties.

Meer weten over de mogelijkheden?

Wilt u meer weten over de hulpmiddelen die u kunt inzetten voor valpreventie? Neem contact op met uw vaste accountmanager of vestiging.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld uit meerdere bronnen, waaronder factsheet Verpleeg- en verzorgingshuizen Ongevalscijfers op www.veiligheid.nl.