Harting-Bank hanteert aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Wij doen er alles aan om onze klanten zo veilig mogelijk van dienst te zijn en de continuïteit van onze dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen.

Harting-Bank_coronamaatregelen_v2

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening gaat op dit moment gewoon door, denk aan passingen, reparaties en leveringen van hulpmiddelen. Voor deze werkzaamheden geldt dat wij de instructies en protocollen van de zorgorganisatie opvolgen.

Voor de onderstaande diensten geldt een aangepaste werkwijze:

 • Passingen voeren wij uit, waarbij we de instructies van de zorgorganisatie opvolgen. Indien mogelijk doen wij passingen digitaal of telefonisch. Wanneer u zelf opmeet, kunt u gebruikmaken van onze kaart en video van de meetinstructie. De afleveringen gebeuren in nauw overleg met de paramedici.
 • Zichtplaatsingen (proefplaatsingen) beperken wij momenteel tot een minimum. Deze doen wij alleen in geval van urgentie of spoed, vanwege een cliëntsituatie of belasting van de zorgmedewerker.
 • Keuringen van “kritieke” productgroepen (tilliften, elektrische bedden, elektrische douchestoelen) voeren wij in overleg met de zorgorganisatie uit.

 

Maatregelen contact met klanten

 • Wanneer onze medewerkers bij u langskomen (voor een reparatie, passing of aflevering van een hulpmiddel), beperken zij zoveel mogelijk het contact met cliënten. Daarom verzoeken wij de zorgverleners om cliënten uit de stoel te halen voor reparaties en aanpassingen.
 • Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM, ook als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Onze medewerkers werken conform de ‘social distancing’ richtlijnen en zullen gepaste afstand bewaren.

 

Coronabesmetting in uw omgeving?

Heeft een besmetting plaatsgevonden bij u of in uw directe omgeving? Dan verzoeken wij u om hiervan melding te doen bij uw Harting-Bank contactpersoon op de regionale vestiging. Wij kunnen dan gepaste acties nemen ter bescherming van onze medewerkers en om verdere verspreiding te voorkomen.

Maatregelen medewerkers

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Een toegewijd team in onze organisatie houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en zorgt voor:

 • Informatieverstrekking aan medewerkers over geactualiseerde RIVM-richtlijnen.
 • Opvolging van het hygiëne- en infectieprotocol door onze medewerkers.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze buitendienstmedewerkers.
 • Scenarioplanning bij benodigde aanvullende maatregelen.

 

Maatregelen hulpmiddelen

 • Risico op overdracht van virussen via contactvlakken en producten is zeer klein. Producten worden geprotocolleerd verwerkt: efficiënt, uniform, hygiënisch verantwoord ingenomen, gereinigd en gedesinfecteerd. Zo beperken we de risico’s vanuit het product.
 • Hulpmiddelen worden zoveel mogelijk ingesteld in onze werkplaats, om zo persoonlijk contact tot een minimum te beperken.
 • Wij vragen u om hulpmiddelen die u ons aanbiedt, eerst zelf te reinigen en te plaatsen in een aparte ruimte waar onze medewerker deze kan ophalen.

 

Beschikbaarheid voorraden

De situatie rondom het coronavirus kan in de toekomst de levering van onderdelen en hulpmiddelen beïnvloeden. Samen met onze fabrikanten en importeurs hebben wij maatregelen genomen. Ook monitoren wij continu de leveringszekerheid.

Harting-Bank beschikt op dit moment over voldoende onderdelen voor de dienstverlening van het uitstaande hulpmiddelenpark. Met onze voorraden en geplaatste afroeporders van hulpmiddelen kunnen wij de vraag binnen onze contracten voor de meeste hulpmiddelen voorlopig aan. Voor zuurstofconcentrators en infrarood-thermometers gelden nu langere levertijden dan gebruikelijk.

Wij houden u op de hoogte

Wij doen er alles aan om u een goede dienstverlening te blijven bieden. We volgen de ontwikkelingen over het coronavirus nauwlettend en informeren u bij nieuwe, relevante informatie via Harting-Bank.nl.

Heeft u vragen?

Neem bij vragen svp contact op met de regionale vestiging of uw vaste contactpersoon van Harting-Bank.