specialismen

Specialismen van Harting-Bank

Het inzetten van het juiste hulpmiddel is enorm belangrijk, maar een juist gebruik ervan is minstens zo essentieel. Daarom werkt Harting-Bank met productspecialisten. Stuk voor stuk experts met brede ervaring en een relevante, vaak paramedische, opleiding. Onze specialismen zijn bewust gekozen. Door de vragen die we krijgen, weten we waar we met onze kennis echt de diepte in moeten.

Cliëntgebonden rolstoelen

Een cliëntgebonden rolstoel is uniek en vraagt meestal om maatwerk. Om de juiste rolstoel te leveren is expertise van de ergotherapeut in de instelling, van onze adviseur en van onze technische afdeling nodig. Echt goed zitten is vaak een probleem en het juist positioneren van cliënten is vakwerk. Onze adviseurs hebben vaak een paramedische opleiding en jarenlange ervaring wat ze maakt tot dé specialisten in de markt. Als geen ander weten zij hoe een rolstoel aan te passen aan de specifieke situatie van de individuele cliënt. Het overleg met de behandelende ergotherapeuten in de instellingen is echt teamwork. Samen komen we tot de beste oplossingen!

Lees onze veelgestelde vragen over cliëntgebonden rolstoelen

Tillen en transfers

Tillen is een van de belangrijkste arbeidsrisico’s in de zorgsector. Het toenemende aantal obesepatiënten vraagt ook om extra aandacht voor til- en transfertechnieken binnen uw zorginstelling. Harting-Bank helpt u graag met specifieke verplaats- en tiltechnieken en adviezen om het tillen voor zowel uw medewerkers als uw cliënten zo veilig en comfortabel mogelijk te maken.

Lees onze veelgestelde vragen over tillen en transfers

Decubituszorg

Nog steeds gebeurt het dat cliënten tijdens hun verblijf in een zorginstelling decubitus krijgen. Dit is niet alleen pijnlijk, maar belemmert ook het herstel en leidt tot een langere opnameduur. Preventie is daarom erg belangrijk. Harting-Bank biedt speciale anti-decubitushulpmiddelen. Daarnaast kunnen onze specialisten u helpen bij een effectief anti-decubitusbeleid, gericht op het voorkomen van decubitus en snellere genezing bij cliënten die al decubitus hebben.

Lees onze veelgestelde vragen over decubituszorg

Bedden

Voor cliënten die door een hoge zorgbehoefte veel in bed liggen, is een goed bed extra belangrijk. Omdat de fysieke mogelijkheden van deze cliënten vaak beperkt zijn, moet het bed goed instelbaar zijn qua hoogte/laagte en ligvlak en extra opties bieden op het gebied van comfort en veiligheid. Deze bedden bieden ook voordelen voor het verplegend en verzorgend personeel. De goede instelmogelijkheden verminderen de fysieke belasting. Onze productspecialisten hebben een brede kennis van de verschillende soorten bedden en de specifieke mogelijkheden en helpen u bij het vinden van de beste oplossing, ook in budgettair opzicht.

Lees onze veelgestelde vragen over bedden

Fitness & Fysio

Onze productspecialisten fitness en fysio volgen de trends en innovaties op de voet. Zij hebben specifieke kennis van hulpmiddelen, oefenmaterialen en het gebruik ervan door mensen met een bewegingsbeperking. U heeft een vraag, onze specialisten hebben de oplossing!

Lees onze veelgestelde vragen over fitness & fysio

Obesitas

Obesitas is een groeiend gezondheidsprobleem. De zorg voor obesitascliënten brengt een verhoogd risico op letsel voor zowel de cliënt als uw medewerkers en vraagt daarom om specifieke aandacht. Standaard hulpmiddelen kunnen en mogen vaak niet gebruikt worden. Onze obesitasspecialisten helpen u met het inventariseren van de risico’s en het formuleren van de specifieke behoefte. Zo kunnen zij de best passende en veiligste oplossing voorstellen binnen het enorme aanbod van hulpmiddelen. Omdat cliënten met ernstig overgewicht vaak aanvullende zorgbehoeften hebben, bijvoorbeeld op het gebied van huidverzorging en bij bewegen, adviseren onze specialisten niet alleen over de hulpmiddelen zelf, maar verzorgen zij ook trainingen over het veilig en juist gebruik ervan.

Lees onze veelgestelde vragen over obesitas

Zuurstof

Voor zuurstofafhankelijke cliënten is de directe beschikbaarheid van zuurstof en goede zorg van essentieel belang. Alleen dan voelen zij zich veilig en kunnen zij optimaal onafhankelijk functioneren. Harting-Bank staat vooraan als het gaat om kennis van zuurstofoplossingen en -concepten. Wij bieden verschillende mogelijkheden, van mobiele oplossingen tot complete installaties. Als u wilt, werken wij samen met u een business case uit, waarin optimalisatie van het gehele proces wordt gegarandeerd. Onze specialisten helpen u bij de keuze voor producten die uw cliënten zoveel mogelijk zelfstandigheid bieden en veilig zijn in opslag en gebruik. Hierdoor zijn deze snel en efficiënt in te zetten.

Lees onze veelgestelde vragen over zuurstof