keuring

Keuring van hulpmiddelen

Voor diverse hulpmiddelen gelden landelijk vastgestelde normeringen en soms verplichtingen voor periodieke keuring.

Bij de inventarisatie in uw instelling brengen wij nauwkeurig in beeld voor welke hulpmiddelen deze eisen van toepassing zijn. In het onderhouds- en keuringsschema zorgen wij dat deze hulpmiddelen in de vereiste frequentie worden gekeurd. Onze technische medewerkers zijn geschoold in het uitvoeren van deze keuringen en zij volgen hierbij de protocollen en checklist die hiervoor gelden. De bevindingen worden in keuringsrapportages vastgelegd en de goedgekeurde hulpmiddelen worden voorzien van een keuringssticker, waarop de geldigheidsduur van de keuring is vastgelegd.

Op deze manier voldoet u als instelling aan verplichting om veiligheid te creëren voor uw personeel en cliënten.