Vanaf dinsdag 15 december zijn de maatregelen weer verder aangescherpt om het Covid-19 virus te bestrijden. Wij informeren u graag over de effecten van deze maatregelen op onze dienstverlening.

Corona_banner_HB_Linkedin_700

ONZE DIENSTVERLENING

Onze dienstverlening kunnen wij blijven uitvoeren zoals u van ons gewend bent. Denk hierbij aan onderhoud van hulpmiddelen, passingen, reparaties en leveringen. Wij werken conform de RIVM-richtlijnen en volgen daarnaast eventuele specifieke instructies en protocollen van uw zorgorganisatie.

Voor de onderstaande diensten geldt een aangepaste werkwijze:

  • Passingen en reparaties aan persoonsgebonden hulpmiddelen blijven we uitvoeren. Passingen kunnen ook digitaal of telefonisch gedaan worden. Wanneer u zelf de meting doet, kunt u gebruikmaken van onze kaart en video van de meetinstructie. De afleveringen worden in nauw overleg met de paramedici gedaan.
  • Hulpmiddelen worden zoveel mogelijk ingesteld in onze werkplaatsen, om zo persoonlijk contact tot een minimum te beperken.
  • Zichtplaatsingen (proefplaatsingen) beperken wij momenteel tot een minimum. Deze doen wij alleen in geval van urgentie of spoed.

MAATREGELEN CONTACT MET KLANTEN

  • Wanneer onze medewerkers bij u langskomen (voor een reparatie, passing of aflevering van een hulpmiddel), beperken zij zoveel mogelijk het contact met cliënten.
  • Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM, ook als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
  • Onze medewerkers zullen gepaste afstand bewaren.

CORONABESMETTING IN UW OMGEVING?

Heeft een besmetting plaatsgevonden bij u of in uw directe omgeving? Dan verzoeken wij u om hiervan melding te doen bij uw Harting-Bank contactpersoon. Wij kunnen dan gepaste maatregelen nemen ter bescherming van onze medewerkers en om verdere verspreiding te voorkomen.

HEEFT U VRAGEN?

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te blijven bedienen. We houden de ontwikkelingen over het coronavirus nauwlettend in de gaten en informeren u bij nieuwe, relevante informatie via Harting-Bank.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw vestiging of vaste contactpersoon van Harting-Bank.