Staatssecretaris Van Rijn

Foto: Paul Nelis

Op maandag 9 maart heeft staatssecretaris Van Rijn de vestiging van hulpmiddelen-leverancier Medipoint|Harting-Bank in Den Haag bezocht. Dit werkbezoek vond plaats op uitnodiging van branchevereniging Firevaned, in het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’. De staatssecretaris werd onder meer vergezeld door Chiel Bos, de voorzitter van stuurgroep van dit programma.

Het bezoek duurde van 13.00 tot 14.30 uur. Erik Dorst, Business Unit Manager Wmo bij Medipoint|Harting-Bank, verzorgde een rondleiding door de vestiging. Tijdens deze tour kregen de bezoekers een goed beeld van de manier waarop Medipoint|Harting-Bank hergebruik van hulpmiddelen realiseert. Daarmee worden belangrijke besparingen in de zorg gerealiseerd, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Aansluitend op de rondleiding vond er cirkelgesprek plaats met presentaties over het hergebruik in verpleeghuizen en de Handreiking Inkoop Hulpmiddelen, die mede door Firevaned tot stand is gekomen. Tevens was er een vraaggesprek met Annemiek Koremans van Platform Gehandicapten Westland, waarin Annemiek inspirerende woorden sprak vanuit haar beleving als cliënt.

De staatssecretaris toonde zich zeer geïnteresseerd gedurende de discussie. Tijdens de gesprekken kwamen in zijn reactie ‘het durven loslaten van de regels’ en ‘durven vertrouwen op de marktpartijen, zorgorganisaties en gebruikers’ als belangrijk uitgangspunten in zijn visie naar voren. De deelnemers keken na afloop terug op een zeer geslaagde ontmoeting met een goede opening voor vervolggesprekken, om ook in de nabije toekomst input te kunnen geven bij de veranderingen in de hulpmiddelenzorg.