De zorgsector is continu in beweging: veranderende wet- en regelgeving, schaalvergroting door fusies, toenemende vergrijzing en hogere werkdruk. Binnen deze dynamische omgeving moeten zorginstelling dienstverlening van hoge kwaliteit blijven bieden. Vaak met budgetten die onder druk staan.

Harting-Bank is hierin partner van zorginstellingen, als specialist op het gebied van zorg-hulpmiddelen. Onze producten en diensten zijn precies afgestemd op wat instellingen nodig hebben: als specialist leveren we niet alleen hulpmiddelen, maar bieden we ook het beste beheer en onderhoud.

Kijkt u hiervoor eens naar onze korte animatie, waarin we deze dienstverlening in beeld brengen.